Vi erbjuder företag och organisationer hjälp med

vid uppstart och underhåll av kvalitets- och miljöledningssystem.


Kompetens

Vi har teoretisk och praktisk kompetens inom kvalitets- och miljöledningsystem.

Kontakt:
Gerd Holmgren
Telefon: 0498-24 32 10
Mobil: 0709-49 58 01
Fax: 0498-24 32 11
Address: Hangvar, Olarve 609
                 624 54 Lärbro
E-mail: gerd.holmgren@termo-gen.se